invigning Sunnanå

Den 18 augusti besökte landshövding Lars Bäckström Mellerud för att inviga den nya norra hamnen i Sunnanå. Till norra hamnen har man flyttat 16 flytande sjöbodar och även skapat ett 80-tal båtplatser. Vid invigningen deltog även de två huvudägarna av Sunnanå Hamn och de representerades av kommunchef Ingmar Johansson och kommunalråd Robert Svensson från Mellerud Kommun och Orvelin Fastigheter av Johan och Fredrik  Orvelin, Ulf Palm och Annika Rasmussen. Invigningen sätter punkt för de stormar som gått i projektet och trots alla odds har projektet med de 127 sjöbodarna nu rotts iland och vi kan nu med glädje blicka framåt i utvecklingen av området (som en gång i tiden kallats Sveriges största svartbygge).

Sunnanå är ett område vi tror starkt på och vill utveckla och just nu projekterar vi för ytterligare byggnation av sjöbodar i den nyinvigda norra hamnen.

Läs mer om Sunnanå hamn på Orvelin Fastigheter och se nyhetsartiklar om invigningen i ttela och Sveriges radio.