stugan diabild

Året var 1997.

Tre unga bröder hade bestämt sig för att etablera sig i gränshandeln mot Norge. I en egenhändigt byggd stuga fylld med godis startade en resa mot framtiden. Med hjälp av hårt arbete och ett ovanligt gott sinne för affärer började stugan att växa.

Idag är stugan historia. Den är ersatt av en företagskoncern som omsätter över 1,4 miljarder kronor och sysselsätter ca 400 medarbetare.

Bröderna heter Orvelin.
Koncernen heter Orvelin Group AB.