Orvelin Group vilar i huvudsak på tre verksamhetsben - handel, fastigheter och övriga investeringar.

Här hittar du information om vilka verksamheter som ingår våra respektive affärsområden.

handel offfastigheter offinvesteringar off

fastigheter onhandel oninvesteringar on